Rok 1998

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Droga ku wzajemności". Białowieża 1998

Uczestnicy konferencji

 


Referat wygłasza prof. Aleksander Barszczewski
 


Podczas obrad

 


Uczestnicy konferencji – dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka (z lewej), dr Nadzieja Panasiuk (z prawej)