Rok 1999

 


Wizyta przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi XIII kadencji Siamiona Szareckiego w Katedrze Filologii Białoruskiej. Warszawa 1999