Rok 2005

 


Uroczystość wręczenia dyplomu doktora habilitowanego Pani Ninie Barszczewskiej. Warszawa, Pałac Kazimierzowski 2005

 
*      *      *


Uroczystość 75-lecia prof. Aleksandra Barszczewskiego. Na zdjęciu razem z pracownikami Katedry Białorutenistyki (od lewej): dr Zofia Skibińska-Charyło, dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka, dr Teresa Jasińska-Socha, dr Nadzieja Panasiuk. Warszawa 2005