SZKOLENIE BHP

Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę na UW w roku akademickim 2016/17 będzie przeprowadzone systemem internetowym.

Program szkolenia oraz test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie od 02 listopada do 10 lutego 2017 roku. Termin poprawkowy od 03  marca do 09 marca 2017 r. Dodatkowych terminów poza wynzaczonymi nie przewiduje się.

Szkolenie jest zakończone egzaminem testowym (23 pytania zamknięte jednokrotnej odpowiedzi). Test zalicza 12 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do USOSa po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu BHP na innej uczelni będą miały przepisane zaliczenie. O fakcie powinny niezwłocznie poinformować dziekanat swojego wydziału lub p. Dorotę Olejarka w Inspektoracie BHP

pismo [BHP]

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo licznymi sygnałami, jakie odbieramy od pracowników i studentów, musimy liczyć się w dniu 3. października br. ze znaczną absencją pracowników administracji, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów. W związku z tym informuję, że w poniedziałek, 3. października, mogą wystąpić znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu administracji Wydziału oraz jego poszczególnych jednostek. W chwili obecnej nie jesteśmy także w stanie przewidzieć, które z zajęć dydaktycznych odbędą się. Informuję także, że ze względów organizacyjnych oraz formalno-prawnych, Wydział nie będzie w stanie zapewnić zastępstw pracowników, którzy w poniedziałek przedłożą zawiadomienie o wykorzystaniu jednodniowego urlopu na żądanie. Ponieważ Wydział nie może zagwarantować regularnego trybu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, nie dostrzegamy podstawy prawnej do uznania nieobecności studentów na zajęciach jako nieobecności nieusprawiedliwionej.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Sambor Grucza
Dziekan
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski

Ogłoszenie

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu we współpracy z Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście przygotowuje projekt Wolontariatu Edukacyjnego, polegający na prowadzeniu przez studentów-wolontariuszy zajęć wyrównawczych dla maturzystów z przedmiotów takich jak matematyka, język polski czy język angielski. Przewidziany czas trwania projektu: listopad 2016styczeń 2017. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie:  http://wolontariat.uw.edu.pl/wiedza/. Termin zgłoszeń do 16 października.

Konferencja naukowa

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Katedrę Białorutenistyki UW  "Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe. 60-lecie Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim" , która odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2016 r. w Warszawie

[konferencja] [ankieta uczestnika]

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą kulturą białoruską (język, literatura, historia, społeczeństwo) na IV Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową "Białoruś - teksty i konteksty". Konferencja odbędzie się 19 maja (czwartek) od godz. 9:30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów.

 Program konferencji [pobierz plik]

20-21 maja 2016 r. Katedra Białorutenistyki UW w tym Zarząd Samorządu Studentów Katedry Białorutenistyki UW wspólnie z Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie po raz drugi organizują wydarzenie kulturalne Kultura Białoruska w Panoramie. Wydarzenie zostało objęte patronatem Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej dr hab. Krzysztofa Hejwowskiego, prof. UW, patronat medialny udzieliły: Radio Campus oraz Redakcja Zagraniczna Białoruskiego Radia.

Oficjalne otwarcie odbędziecie w gmachu Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (ul. Dobra 55, sala 1.007-1.008).

 Harmonogram [pobierz plik]

 

Zapraszamy na wykład prof. Andreasa Musolffa z Uniwersytetu East Anglia (Norwich, Wielka Brytania) pt. "Cultural Cognition and Metaphor " 16 marca br. o godz. 9.45-11.15 w Instytucie Germanistyki UW, ul. Dobra 55, pierwsze piętro, sala 1.007. 

Wykład tłumaczony będzie symultanicznie na język polski. 

Zaproszenie kierowane jest do zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów. 

Showing 21 - 30 of 37 results.
Items per Page 10
of 4