Szanowni Państwo,

W związku z bardzo licznymi sygnałami, jakie odbieramy od pracowników i studentów, musimy liczyć się w dniu 3. października br. ze znaczną absencją pracowników administracji, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów. W związku z tym informuję, że w poniedziałek, 3. października, mogą wystąpić znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu administracji Wydziału oraz jego poszczególnych jednostek. W chwili obecnej nie jesteśmy także w stanie przewidzieć, które z zajęć dydaktycznych odbędą się. Informuję także, że ze względów organizacyjnych oraz formalno-prawnych, Wydział nie będzie w stanie zapewnić zastępstw pracowników, którzy w poniedziałek przedłożą zawiadomienie o wykorzystaniu jednodniowego urlopu na żądanie. Ponieważ Wydział nie może zagwarantować regularnego trybu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, nie dostrzegamy podstawy prawnej do uznania nieobecności studentów na zajęciach jako nieobecności nieusprawiedliwionej.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Sambor Grucza
Dziekan
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski

Ogłoszenie

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu we współpracy z Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście przygotowuje projekt Wolontariatu Edukacyjnego, polegający na prowadzeniu przez studentów-wolontariuszy zajęć wyrównawczych dla maturzystów z przedmiotów takich jak matematyka, język polski czy język angielski. Przewidziany czas trwania projektu: listopad 2016styczeń 2017. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie:  http://wolontariat.uw.edu.pl/wiedza/. Termin zgłoszeń do 16 października.

Konferencja naukowa

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Katedrę Białorutenistyki UW  "Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i kulturowe. 60-lecie Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim" , która odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2016 r. w Warszawie

[konferencja] [ankieta uczestnika]

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą kulturą białoruską (język, literatura, historia, społeczeństwo) na IV Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową "Białoruś - teksty i konteksty". Konferencja odbędzie się 19 maja (czwartek) od godz. 9:30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów.

 Program konferencji [pobierz plik]

20-21 maja 2016 r. Katedra Białorutenistyki UW w tym Zarząd Samorządu Studentów Katedry Białorutenistyki UW wspólnie z Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie po raz drugi organizują wydarzenie kulturalne Kultura Białoruska w Panoramie. Wydarzenie zostało objęte patronatem Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej dr hab. Krzysztofa Hejwowskiego, prof. UW, patronat medialny udzieliły: Radio Campus oraz Redakcja Zagraniczna Białoruskiego Radia.

Oficjalne otwarcie odbędziecie w gmachu Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (ul. Dobra 55, sala 1.007-1.008).

 Harmonogram [pobierz plik]

 

Zapraszamy na wykład prof. Andreasa Musolffa z Uniwersytetu East Anglia (Norwich, Wielka Brytania) pt. "Cultural Cognition and Metaphor " 16 marca br. o godz. 9.45-11.15 w Instytucie Germanistyki UW, ul. Dobra 55, pierwsze piętro, sala 1.007. 

Wykład tłumaczony będzie symultanicznie na język polski. 

Zaproszenie kierowane jest do zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów. 

Showing 11 - 20 of 26 results.
Items per Page 10
of 3
The selected web content no longer exists.