Wznowienie naboru do Programu Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego

Serdecznie informujemy, że została podjęta oficjalna decyzja o wznowieniu naboru do Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego dla osób potrzebujących wsparcia w ukończeniu studiów I i II stopnia.
 

Szczegóły i zasady naboru znajdą Państwo w odnośniku. Nie są w nim podane terminy składania dokumentów, ponieważ umyślnie nie są ustalone ze względu na dynamikę sytuacji na Białorusi

 

http://studium.uw.edu.pl/program-im-kalinowskiego/

"Kultura Białoruska w Panoramie"

26-27 maja 2017 r. Katedra Białorutenistyki UW w tym Zarząd Samorządu Studentów Katedry Białorutenistyki UW wspólnie z Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie po raz trzeci organizują wydarzenie kulturalne Kultura Białoruska w Panoramie.

Oficjalne otwarcie odbędziecie w gmachu Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (ul. Dobra 55, sala 1.008).

 Harmonogram [pobierz plik]

Harmonogram rejestracji żetonowej na  przedmioty ogólnouniwersyteckie. 
Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne i na semestr zimowy 2017/2018

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.
I   tura:   05.06.2017 r.  – 30.06.2017 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)
Kursy internetowe (zgłaszane przez COME) w tej turze dedykowane są wyłącznie dla studentów studiów doktoranckich.

Od 05.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME). Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
Od 08.06. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
Od 12.06. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.  Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II  tura:   04.09.2017 r. – 16.10.2017 r.   (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych) Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 16.10.2017 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2017/18 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od dnia 01.10.2017 r.

Od 04.09.będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME) w miarę pozostałych wolnych miejsc.
Od 07.09. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.
Od 11.09. będzie można rejestrować się na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. 

Jednostki powinny sporządzić listę przedmiotów ogólnouniwersyteckich i wysłać elektronicznie na adres bsstud@adm.uw.edu.pl do 15.05.2017 r. – przedmioty całoroczne i na semestr zimowy 2017/18]

[Harmonogram]

Zaproszenie

Zarząd Samorządu Studentów Katedry Białorutenistyki ma zaszczyt serdecznie Was zaprosić na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w poniedziałek, 19 grudnia 2016 r., o godzinie 12 przy ulicy Szturmowej 4, w sali 204.
Zgodnie z coroczną tradycją serdecznie zapraszamy na spotkanie wigilijne Katedry Białorutenistyki . Będzie to okazja, by w przyjacielskiej atmosferze polskich i białoruskich Świąt Bożego Narodzenia spędzić niezapomniane chwile w katedralnym gronie. Spotkajmy się wszyscy razem, podzielmy się opłatkiem i obdarzmy najlepszymi życzeniami, byśmy bogatsi w dobre słowo mogli wkroczyć w pełen nowych wyzwań kolejny wspólny rok.

Савет Студэнцкага Самакіравання Кафедры беларусістыкі рады запрасіць Вас на Калядную сустрэчу, якая адбудзецца 19 снежня 2016 г. у 12:00, зала 204. Факультэт прыкладной лінгвістыкі, вул. Штурмова 4. Згодна са штогадовай традыцыяй мы сустрэнемся за калядным сталом, каб разам правесці перадсвяточны час. Спалучэнне польскіх і беларускіх традыцый дазволіць нам адчуць незабыўныя моманты ў асяроддзі студэнтаў і супрацоўнікаў кафедры. Супольнае калядаванне і размовы за адным сталом з упэўненасцю прынясуць плённае супрацоўніцтва ў наступным годзе. Кафедра беларусістыкі сардэчна запрашае ўсіх на Калядную сустрэчу.

Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej (POWI)

 

w dniu 17 stycznia 2017 r w godzinach 15.30-18.30  (sala 105) odbędzie się szkolenie z Podstaw ochrony własności intelektualnej (POWI). Jest to jedyny termin zajęć i zaliczenia. Nie ma możliwości zdawania go w innym terminie. Osoby, które zdały ten przedmiot na innym kierunku, proszone są o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia.

SZKOLENIE BHP

Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę na UW w roku akademickim 2016/17 będzie przeprowadzone systemem internetowym.

Program szkolenia oraz test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie od 02 listopada do 10 lutego 2017 roku. Termin poprawkowy od 03  marca do 09 marca 2017 r. Dodatkowych terminów poza wynzaczonymi nie przewiduje się.

Szkolenie jest zakończone egzaminem testowym (23 pytania zamknięte jednokrotnej odpowiedzi). Test zalicza 12 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do USOSa po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu BHP na innej uczelni będą miały przepisane zaliczenie. O fakcie powinny niezwłocznie poinformować dziekanat swojego wydziału lub p. Dorotę Olejarka w Inspektoracie BHP

pismo [BHP]

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo licznymi sygnałami, jakie odbieramy od pracowników i studentów, musimy liczyć się w dniu 3. października br. ze znaczną absencją pracowników administracji, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów. W związku z tym informuję, że w poniedziałek, 3. października, mogą wystąpić znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu administracji Wydziału oraz jego poszczególnych jednostek. W chwili obecnej nie jesteśmy także w stanie przewidzieć, które z zajęć dydaktycznych odbędą się. Informuję także, że ze względów organizacyjnych oraz formalno-prawnych, Wydział nie będzie w stanie zapewnić zastępstw pracowników, którzy w poniedziałek przedłożą zawiadomienie o wykorzystaniu jednodniowego urlopu na żądanie. Ponieważ Wydział nie może zagwarantować regularnego trybu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, nie dostrzegamy podstawy prawnej do uznania nieobecności studentów na zajęciach jako nieobecności nieusprawiedliwionej.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Sambor Grucza
Dziekan
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski

Showing 11 - 20 of 35 results.
Items per Page 10
of 4