Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej poleca Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej poleca

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów języka białoruskiego na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym.

Informacja po białorusku

Informacja po angielsku