Dr Anna Berenika Siwirska

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: starszy asystent, kierownik studiów
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • koordynator ds. monitorowania losów absolwentów
  • kierownik organizacyjna Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce
 • dziedziny badań:
  • współczesny język białoruski
  • styl i kultura języka
  • gramatyka porównawcza języków słowiańskich
 • publikacje: [więcej