Mgr Anna Berenika Siwirska

 • stopień naukowy: magister filologii białoruskiej
 • stanowisko: wykładowca
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • koordynator ds. monitorowania losów absolwentów
  • przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału
  • kierownik organizacyjny Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia
  • Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów WLS
  • Przewodnicząca Komisji Stypendialnej dla Doktorantów WLS
 • dziedziny badań:
  • współczesny język białoruski
  • stylistyka funkcjonalna
 • publikacje: [więcej]