Dr Anna Berenika Siwirska

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: starszy asystent, kierownik studiów
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • koordynator ds. monitorowania losów absolwentów
  • przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału
  • kierownik organizacyjny Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce
  • Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów WLS
 • dziedziny badań:
  • współczesny język białoruski
  • stylistyka funkcjonalna
 • publikacje: [więcej