Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O Olimpiadzie

LogoPodstawę prawną istnienia Olimpiady Języka Białoruskiego i zasad jej działania stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późn. zm.).
Olimpiada Języka Białoruskiego dla uczniów szkół średnich została zorganizowana po raz pierwszy w roku szkolnym 1994/1995 (Zarządzenie nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r.). Organizatorem merytorycznym Olimpiady jest Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Głównym celem Olimpiady Języka Białoruskiego jest szerzenie wiedzy białorusoznawczej z zakresu literatury, języka, kultury, folkloru, nauki o społeczeństwie, a także o wydobywaniu i poznawaniu polsko-białoruskich związków literackich, językowych i kulturowych.
Jakość, a nie liczba uczestników jest decydującym czynnikiem, inspirującym organizatorów Olimpiady. W odczuciu organizatorów Olimpiady idee przywiązania do języka i kultury białoruskiej winny iść w parze z ideą przywiązania do państwa polskiego, która jest najważniejszą wartością dla wszystkich jego obywateli.