Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

SPRAWY SOCJALNE

Ubezpieczenie zdrowotne
Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta:

  1. Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.
  2. Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.
  3. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia

Informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro Spraw Studenckich.

Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną.

Biuro Spraw Studenckich UW
Pałac Kazimierzowski, II p. pok. nr 31
tel. 55-20-440, 55-20-744

Akademicka Służba Zdrowia

Od 1 października 2011 r. w przychodniach lekarskich na terenie Uczelni usługi medyczne świadczy CenterMed.

Placówki CenterMed w Warszawie:

  1. ul. Krakowskie Przedmieście 24/26, (Centrum) tel. (22) 552-03-65
  2. ul. Waryńskiego 10a (Mokotów), tel. (22) 825 48 69
  3. ul. Narbutta 85 (Mokotów), tel. (22) 849-96-18
  4. ul. Mochnackiego 10, (Ochota) tel. (22) 234-53-37
  5. ul. Żwirki i Wigury, (Ochota) tel. (22) 554-80-40
  6. ul. Świeradowska 43 (Służewiec) – gab. 23 – wejscie C (Uczelnia Łazarskiego) tel. ( 22) 543-54-85

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) dla studentów [więcej na stronie NFZ]

Wszelkie informacje odnośnie do zasad i warunków korzystania z bezpłatnej opieki POZ znajdują się na stronie https://www.centermed.pl

Akademiki

Akademiki

 

Szczegółowe informacje na temat zakwaterowania w akademikach są dostępne na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne
Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne(PDF;1,5MB)
Wnioski o stypendia składane są za pośrednictwem USOSweb.
Więcej informacji na temat wsparcia finansowego dla studentów znajduje się na stronach:
Biura ds. Pomocy Materialnej oraz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Archwialne wpisy

Archiwalne wpisy

07.06.2018 r.

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2018/2019

[pobierz plik(PDF;270KB)]

Informacja dla kandydatów o sposobie ubiegania się o miejsce w Domach Studenta

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta wraz z załącznikami dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia należy dostarczyć w ciągu 10 dni od złożenia dokumentów wymaganych w czasie rekrutacji. Wniosek należy złożyć do Komisji Stypendialnej bezpośrednio lub za pośrednictwem Sekretariatu.

 

  • Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2017/2018 [pobierz plik(PDF;335KB)]

 

Informacja dla studentów wyższych lat studiów o sposobie ubiegania się o miejsce w DS

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta dla studentów wyższych lat studiów należy wypełnić poprzez własne konto w USOSweb, zatwierdzić, wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć do Komisji Stypendialnej bezpośrednio.

 

Kryteria przyznawania miejsc w DS

O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje sytuacja materialna w rodzinie studenta, odległość Uczelni od miejsca zamieszkania oraz okoliczności dodatkowe takie jak zamieszkanie w poprzednim roku akademickim w Domu Studenta UW, sieroctwo, półsieroctwo bądź samotne wychowywanie dziecka przez studenta.

Trudną sytuację materialną ustala się na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Załącznikach nr 1 i 2 Regulaminu.

Odległość oblicza się na podstawie wydruku z serwisu Google Maps (lub równoważnego) przedstawiającego trasę między miejscem zamieszkania, a adresem ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa z uwzględnieniem rzeczywistych szlaków komunikacyjnych.

 

Studenci niepełnosprawni

Każdy student będzie mógł złożyć wniosek z puli dla osób niepełnosprawnych. Wnioski rozpatrywać będzie Komisja Kwaterunkowa BON, odwołania rozpatrywać będzie Kierownik BON. Ranking osób, którym przyznano miejsce z puli BON tworzony będzie z wyłączeniem Załącznika nr 4 do Regulaminu. Decyzje Komisji Kwaterunkowej BON tworzone będą indywidualnie dla każdego studenta.

 

Studenci obcokrajowcy

Studenci cudzoziemcy ubiegający się o miejsce w Domu Studenta nie muszą dołączać do wniosku dokumentów potwierdzających sytuację materialną. Studenci pierwszego roku składają wnioski w wersji papierowej, studenci wyższych lat studiów przez konto w USOSweb.

Studenci, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, w szczególności jako Stypendyści Rządu Polskiego, Stypendyści Strony Wysyłającej, Stypendyści Uniwersytetu Warszawskiego otrzymują skierowania do zamieszkania w Domu Studenta w Biurze Spraw Studenckich.