Tratsiak Volha

Dr Volha Tratsiak

 

 • tytuł zawodowy: magister filologii białoruskiej
 • stanowisko: wykładowca
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • koordynator badań ankietowych w KB
  • członek Zespołu ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (język białoruski)
  • asystent Przewodniczącego ds. programowych Olimpiady Języka Białoruskiego
  • pełnomocnik ds. rekrutacji w KB
  • pełnomocnik do spraw monitorowania losów absolwentów
 • publikacje: [więcej]
 • kontakt: