Dr Volha Tratsiak

 • tytuł zawodowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: adiunkt 
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • członek Zespołu ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (język białoruski)
  • Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce
  • pełnomocnik ds. rekrutacji w KB
 • publikacje: [więcej]
 • kontakt: