Dr Volha Tratsiak

 • tytuł zawodowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: wykładowca
 • specjalność: językoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • członek Zespołu ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (język białoruski)
  • członek Komitetu Głównego Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce
  • pełnomocnik ds. rekrutacji w KB
  • przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej WLS
  • pełnomocnik ds. obsady i planu zajęć w KB
  • koordynator zajęć w formie stacjonarnej
 • publikacje: [więcej]
 • kontakt: