Koło Naukowe „Albaruthenica”

Przy Katedrze Białorutenistyki od 2000 r. działa Międzywydziałowe Koło Naukowe „Albaruthenica” (numer w rejestrze kół naukowych UW 226). Według stanu na dzień 01.04.2024 r. Koło liczyło 10 stałych członków.

Od marca 2024 r. obowiązki prezesa pełni Stanislau Panasevich

Opiekunowie Koła: prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz, dr Anna Berenika Siwirska

Kontakt: albaruthenica@uw.edu.pl

Celem Koła (ujętym w Regulaminie) jest:

  • gromadzenie wiadomości o szeroko rozumianej kulturze i społeczeństwie Białorusi i popularyzacja tej wiedzy w środowisku polskim;
  • samodoskonalenie się poprzez poszerzanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze i podwyższanie stopnia znajomości języka białoruskiego;
  • archiwizacja zebranego materiału książkowego, foto- i fonograficznego dotyczącego wymienionych zagadnień.

Zgodnie z tymi założeniami, Koło samodzielnie lub jako współorganizator uczestniczy w wielu przedsięwzięciach organizowanych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i poza nim.

REGULAMIN KOŁA

Skład Koła:

ZARZĄD

Stanislau Panasevich – Prezes

Bartłomiej Miąskiewicz – Zastępca Prezesa
Bartłomiej Gołda – Pełnomocnik ds. finansowych

 

STALI CZŁONKOWIE

Izabela Abramczyk

Stefan Sauka

Maria Siemierzewicz

Barbara Różek

Artiom Sizincau

mgr Mariusz Kaliciński

Maksym Fionik

 

Każdy student UW może dołączyć do naszego Koła,
wystarczy przyjść na spotkanie!
Zapraszamy!