KONTAKT

Katedra Białorutenistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. +48 22 55 34 222
e-mail: kb.wls@uw.edu.pl

 

Dziekanat ds. Studenckich
ul. Szturmowa 4, pok. 301 (III piętro)
02-678 Warszawa
tel. +48 22 55 34 222

Godziny przyjęć studentów:

wtorek: 12:30-14:30

środa: 10:00-12:00

czwartek: 10:00-12:00