KONTAKT

Katedra Białorutenistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
e-mail: kb.wls@uw.edu.pl

sprawy pracownicze, pok. 416

W semestrze zimowym 2020/21 sekretariat ds pracowniczych Katedry Białorutenistyki pełni dyżur w budynku WLS na Szturmowej 4 dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki. Na co dzień dostępność pod numerem telefonu (dostępnym dla wykładowców KB) oraz mailowo.

 

 

Dziekanat ds. Studenckich (sekcja Katedry Białorutenistyki)
ul. Szturmowa 4, pok. 433 (IV piętro)
02-678 Warszawa
tel. +48 22 55 34 290

student.kb@uw.edu.pl

Przyjęcia interesantów: poniedziałek-czwartek w godz. 10.00-14.00