KONTAKT

Katedra Białorutenistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
e-mail: kb.wls@uw.edu.pl

sprawy pracownicze, pok. 416

 

Dziekanat ds. Studenckich (sekcja Katedry Białorutenistyki)
ul. Szturmowa 4, pok. 433 (IV piętro)
02-678 Warszawa
tel. +48 22 55 34 290

student.kb@uw.edu.pl

Przyjęcia interesantów: poniedziałek-czwartek w godz. 10.00-14.00