Komitet Główny

Lista imienna Komitetu Głównego
Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce

 

Przewodniczący 
Prof. dr hab. Mikałaj Chaustowicz
m.khaustovich@uw.edu.pl

Wiceprzewodnicząca, ekspert merytoryczny 
Prof. UW dr hab. Nina Barszewska
nbarszcz@uw.edu.pl

Kierownik organizacyjny 
dr Anna Siwirska
a.siwirska@uw.edu.pl

Asystent Przewodniczącego ds. programowych 
mgr Iryna Aheyeva
iryna_ahyeva@uw.edu.pl

 

Członkowie
dr Katarzyna Drozd     katarzyna.drozd@uw.edu.pl

dr Volha Tratsiak         vtratsiak@uw.edu.pl