Terminy

Harmonogram Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce
w roku szkolnym 2021/2022

Terminarz XXVIІI edycji Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce

Zawody I stopnia – eliminacje szkolne 29.11–3.02. 2021 r

Zawody II stopnia – eliminacje okręgowe 13.01 2022 roku

Zawody III stopnia – eliminacje centralne 17 marca 2022 roku