Terminy

Harmonogram Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce
w roku szkolnym 2020/2021

Terminarz XXVII edycji Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce

Zawody I stopnia – eliminacje szkolne 18.01–25.01. 2021 r

Zawody II stopnia – eliminacje okręgowe 26 lutego 2021 roku

Zawody III stopnia – eliminacje centralne 31 marca 2021 roku