Mgr Volha Tratsiak

 

 • tytuł zawodowy: magister filologii białoruskiej
   
 • stanowisko: wykładowca
   
 • specjalność: językoznawstwo
   
 • funkcje dodatkowe:
  • koordynator badań ankietowych w KB
  • członek Zespołu ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (język białoruski)
  • asystent Przewodniczącego ds. programowych Olimpiady Języka Białoruskiego
 • publikacje: [więcej]
 • kontakt: