Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Granty

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Uzyskano finansowanie (350 000 zł) na projekt pt. „Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia” (koordynator projektu: Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska, nr 11H 12 0263 81) w drodze konkursu ogłoszonego w styczniu 2012 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu 1.1 programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”. W projekcie udział wzięli wszyscy pracownicy Katedry. Projekt zrealizowano w ciągu 4 lat (2013-2016). Grant podsumowało wydanie 3-tomego opracowania pt. Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Celem projektu było zbadanie polsko-białoruskiej interferencji językowej i historyczno-kulturowej. Dodatkowym wymiarem było zbadanie zachowania się społeczności bilingwalnej w warunkach wielokulturowości pogranicza polsko-białoruskiego, na przykład konieczności wyboru odpowiedniego języka w różnych sytuacjach społecznych.