Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Książki pracowników Katedry

Radosław Kaleta
OkładkaPopularna gramatyka białoruska dla obcokrajowców

Warszawa 2021, ss. 106.

OkładkaBiałorusko-polska homonimia międzyjęzykowa

Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW) Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, ss. 172.

Książka dostępna w bazie Book Citation Index z kolekcji Web of Science Core Collection oraz w bazie CEEOL.

Recenzje książki:

Я.В. Волкава, „Беларуская лінгвістыка” 2015, вып. 74, s. 166–167.
K. Wojan, „Białorutenistyka Białostocka” 2015, t. 7, s. 455-463 (6 pkt) https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10428
A. Goral, „Slavia Orientalis” 2015, nr 3, s. 658-662 (12 pkt)
M. Duszkin, „Acta Baltico-Slavica” 2015, nr 39, s. 294-296 (14 pkt) https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2015.020
М. Свістунова, Веснік БДУ. Серыя 4, 2016, № 2, s. 144-146 https://www.bsu.by/main.aspx?guid=249851  http://elib.bsu.by/handle/123456789/170461
E. Smułkowa, „Rocznik Slawistyczy” LXV (2016) (13 pkt)

Nina Barszczewska
OkładkaNina Barszczewska, Mirosław Jankowiak, Dialektologia białoruska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2012, ss. 308.
OkładkaНіна Баршчэўская, Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы, Кафедра беларускай філалогіі ВУ, Варшава 2004, ss. 368.
OkładkaNina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska, Teresa Jasińska, Elżbieta Smułkowa, Indeks nazw gwarowych do Słownika nazw terenowych północno-wschodniej Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995, ss. 192.
Okładka

Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska, Teresa Jasińska, Elżbieta Smułkowa, Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski, T. 1, A – N, T. 2, O – Ż, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, ss. 610.

Aleksander Barszczewski
OkładkaАлесь Барскі, Выбраныя творы, „Кнігазбор”, Мінск 2011, сс. 416.
OkładkaАляксандар Баршчэўскі, Беларуская эміграцыйная пісьмовасьць. Частка 1, Кафедра беларускай філалогіі ВУ, Варшава 2004, сс. 255.
OkładkaАлесь Барскі, З пабачанага і перажытага. Абразкі, артыкулы, дарожныя нататкі, „Мастацкая літаратура”, Мінск 1992, сс. 238.
Okładka Aleksander Barszczewski, Białoruska obrzędowość i folklor wschodniej Białostocczyzny (narodziny, wesele, śmierć), Sekcja Naukowa ZG BTSK, Białystok 1990, ss. 177.
OkładkaAleksander Barszczewski, Aleksandra Bergman, Jerzy Tomaszewski, Ignacy Dworczanin – białoruski polityk i uczony, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990, ss. 101.
OkładkaАляксандр Баршчэўскі, Творцы беларускага літаратурнага руху ў Польшчы 1958-1998, „Тэхнапрынт”, Мінск 2001, сс. 424.
OkładkaAleksander Barszczewski, Historia literatury białoruskiej, Cz. 2, Okres Rusi Kijowskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1981, ss. 156.
Katarzyna Bortnowska
OkładkaKatarzyna Bortnowska, Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia Bum-Bam-Litu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
Mikałaj Chaustowicz
 • Мікола Хаўстовіч, Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XVIII – пачатку XX стагоддзя, том восьмы, Warszawa: Katedra Białorutenistyki UW 2022, 300 с.
 • Мікола Хаўстовіч, Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XIX – пачатку XX стагоддзя, том сёмы, Warszawa: Katedra Białorutenistyki UW 2021, 336 с.
 • Мікола Хаўстовіч, Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XIX стагоддзя, том шосты: Беларускія тэксты Паўстання 1863 года, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2020, 396 s.
 • Мікола Хаўстовіч, Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XIX – пачатку XX стагоддзя, том пяты, Warszawa: Katedra Białorutenistyki UW 2019, 363 с.
 • Мікола Хаўстовіч, Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі канца XVIII – XX стагоддзя, том чацвёрты, Warszawa: Katedra Białorutenistyki UW 2018, 320 s.
 • Баляслаў Прус, Лялька, перакл. з польск. і камент. Міколы Хаўстовіча і Галіны Жарко, Мінск 2017, 370 с.
 • Мікола Хаўстовіч, Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў, том трэці, Варшава 2017, 360 с.
 • Мікола Хаўстовіч, Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XVIII–XIX стагоддзяў, том другі, Варшава 2016, 300 с.
 • Ян Баршчэўскі, Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / пераклад і каментар Міколы Хаўстовіча, “Попурри”, Мінск 2015, 352 с.
 • Саламея Пільштынова, Авантуры майго жыцця / пераклад і каментар Міколы Хаўстовіча, “Попурри”, Мінск 2015, 384 с.
 • Эдвард Тамаш Масальскі, Пан Падстоліц, альбо Чым мы ёсць і чым быць можам / прадмова, пераклад і каментар МІколы Хаўстовіча, “Кафедра Беларусістыкі Варшаўскага Універсітэта”, Варшава 2015, 384 с.
 • Ян Баршчэўскі, Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / укладанне, прадмова, пераклад і каментар Міколы Хаўстовіча, Мастацкая літаратура, Мінск 2014, 360 с.
 • Мікола Хаўстовіч, Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XVIII–XIX стагоддзяў, том першы, Варшава 2014, 300 с.
 • Ян Баршчэўскі, Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / укла-данне, прадмова, пераклад і каментар Міколы Хаўстовіча, Логвінаў, Мінск 2013, 377 с.
 • Ян Баршчэўскі, Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / укладанне, прадмова, пераклад і каментар Міколы Хаўстовіча, Варшава 2012, 600 с.
 • Мікола Хаўстовіч, Шляхамі да беларускасці. Нарысы, артыкулы, эсэ, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2010, stron 648.
 • Мікола Хаўстовіч, Жыццё і творчасць Рамуальда Падбярэскага, „Права і эканоміка”, Мінск 2008, сс. 148.
 • Мікола Хаўстовіч, Айчына здалёку і зблізку (Ігнацы Яцкоўскі і Аляксандар Рыпінскі), Мінск 2006, сс. 280.
 • М.В. Хаўстовіч, Мастацкі метад Яна Баршчэўскага, БДУ, Мінск 2003, сс. 203.
Nadzieja Panasiuk
 • Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibińska-Charyło, Wybór tekstów z literatury białoruskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989, ss. 135.
OkładkaTeresa Jasińska-Socha, Nadzieja Panasiuk, Mały praktyczny słownik biznesmena białorusko-polski i polsko-białoruski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, ss. 116.
OkładkaНадзея Панасюк, Беларуская скарбніца. Падручнік беларускай мовы для 8 класа, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993, ss. 336.
Mikołaj Timoszuk
Okładka Mikołaj Timoszuk, Język a teoria lingwistyczna, Katedra Języków Specjalistycznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, ss. 201.
 • Mikołaj Timoszuk, Sergey Khvatov, Słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, REA, Warszawa 2005.
 • Миколай Тимошук, Ономатопеические глаголы в русском языке, (Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, t. 425), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994, ss. 151.
Józef Ziemczonok
OkładkaJózef Ziemczonok, Rajnold Tyzenhauz (1830–1880). Myśliciel. Reformator. Mecenas, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2010, ss. 192.
OkładkaJózef Ziemczonok, Traktem Stefana Batorego. Postawy na pograniczu kultur. 1409–1939–2009, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2009, ss. 396.
OkładkaJózef Ziemczonok, Integracja Europy a Białoruś. Historia i współczesność, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2008, ss. 460.

OkładkaJózef Ziemczonok, Konstanty Tyzenhauz 1786–1853. Uczony. Mecenas, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2007, ss. 140.
OkładkaJózef Ziemczonok, Trzej Tyzenhauzowie. Szkice biograficzne, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2007, ss. 150.
OkładkaJózef Ziemczonok, Twórczość Rajnolda Tyzenhauza, Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa 2007, ss. 94.
OkładkaІосіф Зямчонак, Ваколіцы Парыжа. Старонкі гісторыі Пастаўскага Паазер’я, (Серыя: Мястэчкі Даўняй Віленшчыны), выд. 2, Выдавецкая ініцыятыва «Сумежжа», Паставы 2004, cc. 104.
OkładkaІосіф Зямчонак, Лучай. Гісторыя маёнтка, мястэчка і вёскі 1542–1998 гг., (Серыя: Мястэчкі Даўняй Віленшчыны), Выдавецкая ініцыятыва «Сумежжа», Паставы 2004, cc. 68.
OkładkaІосіф Зямчонак, Данілавічы 1473–1998. Гістарычны нарыс, (Серыя: Мястэчкі Даўняй Віленшчыны), Выдавецкая ініцыятыва «Сумежжа», Паставы  2004, cc. 62.
OkładkaІосіф Зямчонак, Храмы Зaлaтогa пояса Пaстаў, „Энцыклапедыкс”, Мінск 2000, cc. 102.
OkładkaІосіф Зямчонак, Ваколіцы Парыжа. Старонкі гісторыі Пастаўскага Паазер’я, (Серыя: Мястэчкі Даўняй Віленшчыны), «Ратуша», Гроднa 2000, cc. 104.
OkładkaІосіф Зямчонак, Мястэчка пры гасцінцы. Старонкі гісторыі Варапаева і бліжэйшых населеных пунктаў, Беларусь-Інфарм-Сэрвіс, Мінск 1995, cc. 136.