Dr Radosław Kaleta

 

 • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
   
 • stanowisko: adiunkt
   
 • specjalność: językoznawstwo
   
 • funkcje dodatkowe:
  • pełnomocnik ds. rekrutacji
  • członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju i Promocji Wydziału
 • publikacje: [więcej]
   
 • kontakt