Prof. zw. dr hab. Mikałaj Chaustowicz

 • tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych
 • stanowisko: profesor zwyczajny
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • redaktor naukowy Rocznika „Acta Albaruthenica
  • opiekun Koła Naukowego „Albaruthenica
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Awansów Profesorskich
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich
 • dziedziny badań:
  • historia literatury białoruskiej
  • polsko-białoruskie związki literackie
 • publikacje: [więcej] [publikacje 1986-2020]
 • kontakt: