Chaustowicz Mikałaj

Prof. zw. dr hab. Mikałaj Chaustowicz

 • tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych
 • stanowisko: profesor zwyczajny
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
 • dziedziny badań:
  • historia literatury białoruskiej
  • polsko-białoruskie związki literackie
 • publikacje: [więcej]
 • kontakt: