Dr Radosław Kaleta

urlop w roku ak. 2018/2019

  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
  • stanowisko: adiunkt
  • specjalność: językoznawstwo
  • funkcje dodatkowe:
  • publikacje: pełny wykaz znajduje się w bazie [PBN]. Monografie: Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa (Warszawa 2014, zobacz), Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna (Warszawa 2015, zobacz), Błędologia w glottodydaktyce białorutenistycznej (Warszawa 2018, zobacz). Monografie redagowane: Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia (Warszawa 2017, zobacz), Język białoruski (poziom początkujący i średnio zaawansowany) (Warszawa 2017, zobacz
  • dodatkowe informacje: dorobek naukowy za lata 2007-2017 [pobierz], wykształcenie i kursy dodatkowe [pobierz]
  • kontakt: