Dr hab. Radosław Kaleta, prof. ucz.

  • stopień naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
  • stanowisko: profesor uczelni, kierownik Katedry Białorutenistyki UW
  • specjalność: językoznawstwo
  • funkcje dodatkowe:
  • publikacje: pełny wykaz znajduje się w bazie [PBN], orcid.org/0000000168929332. Monografie: Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa (Warszawa 2014, zobacz), Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna (Warszawa 2015, zobacz), Błędologia w glottodydaktyce białorutenistycznej (Warszawa 2018, zobacz). Monografie redagowane: Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia (Warszawa 2017, zobacz), Język białoruski (poziom początkujący i średnio zaawansowany) (Warszawa 2017, zobacz). Inne: Zakochany Kartezjusz, [w:] Wykład wierszy. Antologia poezji studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. T. Jędrzejowskiego i E. Kolinko, Warszawa 2011, s. 9.
  • dodatkowe informacje: dorobek naukowy za lata 2007-2020 [pobierz], białoruska Wikipedia
  • materiały internetowe: Międzynarodowa Letnia Szkoła Białorutenistyki w TV [zobacz] i gazecie [czytaj]; w Radiu Kultura [słuchaj]; w Radiu Swaboda [zobacz], w Polskim Radiu dla Zagranicy [zobacz i słuchaj], tekst o Zbigniewie Herbercie [zobacz], wiersze [zobacz], przekład wiersza białoruskiej poetki [zobacz]
  • kontakt: