Kaleta Radosław

Dr Radosław Kaleta

 

  • stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
  • stanowisko: adiunkt
  • specjalność: językoznawstwo
  • funkcje dodatkowe:
  • publikacje: Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa (Warszawa 2014, zobacz), Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna (Warszawa 2015, zobacz), red. Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia (Warszawa 2017, zobacz), red. Język białoruski (poziom początkujący i średnio zaawansowany) (Warszawa 2017, zobacz)  [więcej]
  • kontakt: