Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Galeria


Doktorantka Uniwersytetu w Mediolanie mgr Erika Parotti

24 stycznia 2024 r. w naszej katedrze odbyło się zebranie, w którym wzięła udział doktorantka z Uniwersytetu w Mediolanie mgr Erika Parotti. W dniach 10.01-20.03.24 przebywa ona w KB w ramach programu IDUB IV.2.2. „Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych”. Bardzo miło nam ją gościć w naszych katedralnych progach!

 


Wizyta Aliny Kouszyk w KB!

W dniu 24.01.2024 z wizytą roboczą odwiedziła KB Alina Kouszyk – białoruska dziennikarka i działaczka społeczna, przedstawicielka ds. odrodzenia narodowego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Światłany Cichanowskiej. W trakcie wizyty omówiono bieżące wyzwania, jakie stoją przed białorutenistyką. A. Kouszyk przekazała również Katedrze przekłady literatury polskiej na język białoruski, w tym wiersze noblistki Wisławy Szymborskiej. Pierwszą oficjalną wizytę złożyła w Katedrze 10.11.2022 (zobacz).

 

 


Spotkanie świąteczne!

Ostatni dzień zajęć akademickich przed przerwą świąteczną tradycyjnie już uczciliśmy spotkaniem studentów, doktorantów i pracowników KB!
Dziękujemy wszystkim za obecność, pyszne własnoręcznie przygotowane potrawy, kupione smakołyki i cudowną świąteczną atmosferę!
Wesołych Świąt i szczęśliwego nowym roku!

 


Nagroda im. Melecjusza Smotryckiego

Dnia 4 grudnia 2023 roku monografia Z. Sauki pt. Fonetyczno-graficzna adaptacja zapożyczeń w języku białoruskim, wydana przez Katedrę Białorutenistyki UW (więcej), została wyróżniona w konkursie na najlepszą monografię naukową z zakresu kultury białoruskiej i ukraińskiej im. Melecjusza Smotryckiego pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, a jej przedwcześnie zmarły Autor otrzymał nagrodę In memoria za całokształt pracy na rzecz rozwoju języka białoruskiego (więcej).

Kapituła doceniła tym samym również zasługi Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego dla propagowania działań na rzecz języka białoruskiego (zobacz).

Z obiektywnych przyczyn Najbliżsi śp. Z. Sauki nie mogli przybyć na uroczystość wręczenia nagród, dlatego odebrał ją w imieniu i dla Rodziny Autora prof. Radosław Kaleta – kierownik Katedry Białorutenistyki i współredaktor monografii. Dnia 5 grudnia przekazał on pamiątkowy dyplom synowi Laureata – Stefanowi.

Wśród laureatów konkursu był także absolwent i przyjaciel Katedry Białorutenistyki – dr hab. Mirosław Jankowiak, który został uhonorowany za monografię Leksyka gwar białoruskich na Litwie. Dziedzictwo językowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Serdecznie gratulujemy!

 


Wyróżnienie Rektora UW dla pracownika KB

Dnia 15.11.2023 dziewięcioro pracowników Wydziału Lingwistyki Stosowanej otrzymało Wyróżnienia Rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka za osiągnięcia naukowe w roku 2023 r. Wśród nich był kierownik KB dr hab. Radosław Kaleta, prof. ucz. (więcej)


Spotkanie online z Hanną Siewiaryniec, 7 listopada

Katedra Białorutenistyki UW zaprasza na spotkanie online z Hanną Siewiaryniec – wtorek 7 listopada 2023 roku pod linkiem https://meet.google.com/vnt-keym-owz (szczegóły niżej na plakacie).

 


Współpraca ze Słowacją

Dzięki staraniom prof. Viktorii Liashuk, prof. Radosława Kalety i dr Volhi Tratsiak na przełomie czerwca i lipca 2023 roku między UW a Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy została podpisana umowa o współpracy. Naukowcy z polskiej Katedry Białorutenistyki i słowackiej Katedry Języków Słowiańskich złożyli wspólny wniosek grantowy NAWA. W dniach 18-22 października 2023 roku odbyła się wizyta studyjna kierownika KB prof. R. Kalety w Katedrze Języków Słowiańskich Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Odbyły się rozmowy kierowników obu Katedr, omówiono wspólnie złożony wniosek grantowy oraz możliwości współpracy na przyszłość, w tym w ramach programu Erasmus. Kierownik KB zachęcał słowackich partnerów do wspierania nauki języka białoruskiego i polskiego na słowackiej uczelni. W programie była także wizyta w bibliotece miejskiej, która prowadzi Centrum Studiów Słowiańskich. Kierownik KB przekazał książki i pisma do sekcji polskiej i białoruskiej.

 


Międzynarodowa konferencja naukowa „Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie”

1 i 2 czerwca w Katedrze Białorutenistyki UW odbyła się kolejna odsłona corocznej konferencji naukowej poświęconej językowi, literaturze i kulturze Białorusi.

W tym roku wśród prelegentów byli goście z Polski, Białorusi, Słowacji, Czech, Wielkiej Brytanii i Litwy. Wyjątkowo swoje referaty mogli też wygłosić studenci – drugiego dnia konferencji pierwszy raz w historii została zorganizowana specjalna sekcja studencka, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.

 


Finał XXIX edycji Olimpiady Języka Białoruskiego

21 kwietnia w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej odbył się uroczysty finał XXIX edycji Olimpiady Języka Białoruskiego. Od samego początku istnienia Olimpiadę organizuje Katedra Białorutenistyki UW przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W tym roku tematem przewodnim zawodów było życie i twórczość Alesia Barskiego. Podczas trzech etapów zawodów zostało wyłonionych 14 finalistów i 4 laureatów – wszystkim serdecznie gratulujemy!

Na falach Radia Unet można wysłuchać obszernej relacji z wydarzenia [zobacz]

 


Wykład gościnny prof. Ilji Lemieszkina

19 kwietnia 2023 roku studenci Katedry Białorutenistyki mieli możliwość wysłuchać gościnnego wykładu w formie zdalnej Ilji Lemieszkina, który na co dzień wykłada na Uniwersytecie Karola. Podczas zajęć Pan Profesor opowiadał o Franciszku Skarynie, ale były to historię, których trudno szukać w tradycyjnych podręcznikach i opracowaniach naukowych!

 


Następna strona