Prof. UW dr hab. Nina Barszczewska

 

 • stopień naukowy: profesor UW, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • stanowisko: profesor nadzwyczajny (na emeryturze od 2018 r.)
 • specjalność: językoznawstwo białoruskie
 • funkcje dodatkowe:
  • przewodnicząca Wydziałowej Komisji Konkursowej
  • członek Wydziałowej Komisji Oceniającej
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Budżetu i Finansów
 • dziedziny badań:
  • językoznawstwo
  • historia języka białoruskiego
  • język emigracji białoruskiej
  • dialektologia
  • onomastyka
  • zagadnienia pogranicza językowego
 • publikacje: [więcej] Artykuł o profesor Ninie Barszczewskiej [więcej]
 • kontakt: