Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Książki wydane przez Katedrę

„Odkrywając Białoruś…”

Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się monografia zbiorowa, która została przygotowana z okazji 65-lecia białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Książka pt.  „Odkrywając Białoruś…” prezentuje mało znane fakty z historii Katedry Filologii Białoruskiej oraz jej aktualne osiągnięcia dydaktyczno-naukowe i kierunki rozwoju. Oprócz tekstów jubileuszowych książka zawiera artykuły polskich i białoruskich naukowców poruszających kwestie socjolingwistyczne, antropologiczne, leksykologiczne, słowotwórcze, dialektologiczne i toponimiczne zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Z tekstami można zapoznać się w otwartym dostępie (https://www.wuw.pl/product-pol-18723). Katedra Białorutenistyki istnieje na UW od 1956 r. i jest jedyną na poziomie katedry jednostką tego typu w UE i na świecie.

Fonetyczno-graficzna adaptacja zapożyczeń w języku białoruskim

Źmicier Sauka, Fonetyczno-graficzna adaptacja zapożyczeń w języku białoruskim = Зьміцер Саўка, Фанэтычна-графічная адаптацыя запазычаньняў у беларускай мове, red. N. Barszczewska, R. Kaleta, Warszawa 2021, ss. 394, ISBN 978-83-60951-34-7. Rozmowę poświęconą książce i jej autorowi można odsłuchać [tu]


Okładka

Język, literatura i kultura Białorusi na przestrzeni wieków

, red. M. Chaustowicz, R. Kaleta, Warszawa: Katedra Białorutenistyki UW, 2020, 308 s.

„Acta Albaruthenica” 2020, t.20

ARCHIWUMOkładka

Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XIX стагоддзя, том шосты

Mikałaj Chaustowicz oprawa miękka s. 396 ISBN 978-83-60951-31-6 Warszawa 2020

50 ćwiczeń z języka białoruskiego, pod redakcją R. Kalety, Warszawa 2020, 40 ss.

ISBN 978-83-60951-32-3


Okładka

Język białoruski wyd. 2

Język białoruski (poziom podstawowy i średnio
zaawansowany). Z odpowiedziami do ćwiczeń
T. Jasińska-Socha przy współpracy T. Chylak-Schroeder i J. Głuszkowskiej Babickiej, pod red. R. Kalety
oprawa miękka
s. 405
ISBN 978-83-60951-30-9
Warszawa 2020

Okładka

„Acta Albaruthenica” 2019, t.19


Okładka

Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XIX – пачатку XX стагоддзя, том пяты Mikałaj Chaustowicz Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XIX – пачатку XX стагоддзя, том пяты

Warszawa 2019

363 s.

ISBN 978-83-60951-29-3 Pobierz(PDF;2MB)

Okładka

Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі канца XVIII – XX стагоддзя, том чацвёрты

Mikałaj Chaustowicz

oprawa miękka

s. 320
ISBN 978-83-60951-28-6
Warszawa 2018


Okładka

Błędologia w glottodydaktyce białorutenistycznej

Kozłowska-Doda, J. (2021). Radosław Kaleta,

oprawa miękka, s. 368

Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej. Katedra Białorutenistyki. Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXVI), 195–200. https://doi.org/10.31648/apr.7038

ISBN 978-83-60951-27-9

Okładka

Język białoruski (poziom podstawowy i średnio zaawansowany)

T. Jasińska-Socha przy współpracy T. Chylak-Schroeder i J. Głuszkowskiej Babickiej, pod red. R. Kalety

oprawa miękka

s. 402

ISBN 978-83-60951-18-7

Warszawa 2017Pobierz spis treści (PDF;84KB)


Okładka

„Зъ зычливости ку моеи отчизне”: Tom pamiątkowy dedykowany Profesorowi Mikołajowi Timoszukowi

pod redakcją Niny Barszczewskiej i Mikałaja Chaustowicza,

oprawa miękka

ISBN 9788360951262

Warszawa 2017

Okładka

Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XIX – пачатку ХХ стагоддзяў, том трэці

Mikałaj Chaustowicz

oprawa miękka

s. 360
ISBN 978-83-60951-25-5
Warszawa 2017

W książce na podstawie materiałów archiwalnych i publikacji dziś mało dostępnych wyjaśniono nieznane aspekty biografii i twórczości niektórych pisarzy Białorusi XIX – początku XX w. oraz autorów anonimowych. Po raz pierwszy uwzględniono także niepublikowane dotychczas utwory rękopiśmienne XIX wieku.


Okładka

Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia

red. Radosław Kaleta

oprawa miękka

s. 442

ISBN 978-83-60951-24-8
Warszawa 2017

Recenzje książki

Н.Б. Мячкоўская, „Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology” 2017, № 3, s. 79-82 http://elib.bsu.by/handle/123456789/193172
A. Goral, „Slavia Orientalis” 2018, t. LXVII, nr 2.

Pobierz Spis treści (PDF;44MB)

Pobierz Wstęp (PDF;650KB)

Okładka

Białoruska proza łagrowa

Katarzyna Drozd

oprawa miękka

s. 252
ISBN 978-83-60951-20-0
Warszawa 2016


Okładka

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

pod redakcją Niny Barszczewskiej, Mikałaja Chaustowicza,
Mikołaja Timoszuka

oprawa miękka

t. I, s. 300
t. II, s. 399
t. III, s. 411
ISBN 978-83-60951-21-7
ISBN 978-83-60951-22-4
ISBN 978-83-60951-23-1
Warszawa 2016

Okładka

Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XVIII–XIX стагоддзяў, том другі

Mikałaj Chaustowicz

oprawa miękka

s. 300
ISBN 978-83-60951-19-4
Warszawa 2016


OkładkaДаследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі XVIII–XIX стагоддзяў, том першы

Mikałaj Chaustowicz

oprawa miękka

s. 300
ISBN 978-83-60951-14-9
Warszawa 2014

Okładka

Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna

dr Radosław Kaleta

oprawa miękka

s. 178
ISBN 978-83-60951-15-6
Warszawa 2015

Formularz zamówienia książki [pobierz]

Informacja o publikacji

Recenzje książki:

  1. A. Goral, „Studia Białorutenistyczne” 2015, nr 9, s. 354-356 (9 pkt), https://journals.umcs.pl/sb/article/view/2138 https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10172
  2. V. Tratsiak, „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 2 (16), s. 231-235 (12 pkt) http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2015_2_17.pdf https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10173
  3. G. Zarzycka, “Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2015, t. 22, s. 377-380 (8 pkt) https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10174
  4. V. Borysenko, Асаблівасці выкладання беаларускай мовы беларускамоўным навучэнцам (на матэрыяле метадычнага дапаможніка Р. Калеты «Польска-беларуская глотадыдактычная ляпсалогія», [w:] Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зб. арт., Беларусіка=Albaruthenica 37, пад рэд. І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай, БДУ, Мінск 2016, s. 40-44 http://elib.bsu.by/handle/123456789/165745
  5. В. Барысенка, Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. ISSN 2521-6775,  2017. – № 2, s. 115-116 http://elib.bsu.by/handle/123456789/185418

Okładka Słownik białorusko-polski, pod redakcją T. Chylak-Schroeder, J. Głuszkowskiej-Babickiej, T. Jasińskiej-Sochy Беларуска-польскі слоўнік,

пад рэдакцыяй T. Хыляк-Шрэдар, Я. Глушкоўскай-Бабіцкай, T. Ясіньскай-СохіISBN 978-83-60951-12-5
Warszawa 2012
stron 826

Brak książki w magazynie.

Okładka Ян Баршчэўскі Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях, укладанне, прадмова, пераклад і каментар Міколы Хаўстовіча

ISBN 978-83-60951-11-8
Warszawa 2012
stron 600


Okładka Wschód oczami młodych. Rosja, Ukraina, Białoruś (Nr 2),

pod redakcją Katarzyny BortnowskiejISBN 978-83-60951-13-2
Warszawa 2012
stron 121

Okładka Ignacy Jackowski Powieść z czasu mojego, czyli Przygody litewskie

Ігнацы Яцкоўскі

Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды,
укладанне, пераклад, пасляслоўе і каментар Міколы Хаўстовіча

 

ISBN 978-83-60951-09-5
Warszawa 2010
stron 290


OkładkaМікола Хаўстовіч Шляхамі да беларускасці. Нарысы, артыкулы, эсэ

ISBN 978-83-60951-08-8
Warszawa 2010
stron 648

Okładka Józef Ziemczonok Rajnold Tyzenhauz (1830–1880). Myśliciel, reformator, mecenas

ISBN 978-83-60951-07-1
Warszawa 2010
stron 194


OkładkaWschód oczami młodych. Rosja, Ukraina, Białoruś (Nr 1)

pod redakcją Katarzyny Bortnowskiej i Anny ChyckowskiejISBN 978-83-60951-05-7
Warszawa 2010
stron 203

OkładkaJózef Ziemczonok Traktem Stefana Batorego. Postawy na pograniczu kultur 1409–1939–2009

ISBN 978-83-60951-03-3
Warszawa 2009
stron 396


OkładkaЮры Гарбінскі Беларускі рэлігійны друк на Захадзе: пэрыёдыка, графічныя друкі 1945–2005

ISBN 978-83-920472-7-8
Нью Ёрк – Варшава 2009
stron 890

Okładka Józef Ziemczonok Integracja Europy a Białoruś. Historia i współczesność

ISBN 978-83-60951-01-9
Warszawa 2008
stron 462


OkładkaJózef Ziemczonok Konstanty Tyzenhauz 1786–1853. Uczony. Mecenas

ISBN 978-83-60951-00-2
Warszawa 2007
stron 140

OkładkaJózef Ziemczonok Trzej Tyzenhauzowie. Szkice biograficzne

ISBN 978-83-920472-9-2
Warszawa 2007
stron 150


OkładkaJózef Ziemczonok Twórczość Rajnolda Tyzenhauza

ISBN 978-83-920472-8-5
Warszawa 2007
stron 94

OkładkaRajnold Tyzenhauz Jak wychowywać dzieci. Wybór pism,

wyboru dokonał oraz słowem wstępnym opatrzył Józef Ziemczonok

 

ISBN 83-920472-4-9
Warszawa 2006
stron 138


OkładkaDroga ku wzajemności. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu,

redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj ChaustowiczISBN 83-920472-2-2
Warszawa 2006
stron 316

OkładkaRajnold Tyzenhauz Jak być wielkim w rządzeniu. Antologia dialogów,

wyboru dokonał oraz słowem wstępnym opatrzył Józef Ziemczonok

 

ISBN 83-920472-3-0
Warszawa 2006
stron 202


OkładkaАляксандар Баршчэўскі Беларуская эміграцыйная пісьмовасьць.

Частка 1

 

ISBN 83-920472-1-4
Варшава 2004
stron 255

OkładkaНіна Баршчэўская Беларуская эміграцыя – абаронца роднае мовы

ISBN 83-920472-0-6
Варшава 2004
stron 368