WAŻNE DOKUMENTY

Regulamin studiów na UW [pobierz]

Statut UW [pobierz]

Miejski informator studencki [pobierz]

Zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej [pobierz]

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia [pobierz]

Inne ważne dokumenty dostępne są na stronie www.wls.uw.edu.pl w zakładce Ważne dokumenty.