Fonetyczno-graficzna adaptacja zapożyczeń w języku białoruskim

Źmicier Sauka, Fonetyczno-graficzna adaptacja zapożyczeń w języku białoruskim = Зьміцер Саўка, Фанэтычна-графічная адаптацыя запазычаньняў у беларускай мове, red. N. Barszczewska, R. Kaleta, Warszawa 2021, ss. 394, ISBN 978-83-60951-34-7. Rozmowę poświęconą książce i jej autorowi można odsłuchać [tu]