Prof. zw. dr hab. Smułkowa Elżbieta

 

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Smułkowa

 

  • tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych
  • pełniona funkcja: Kierownik Zakładu Filologii Białoruskiej w latach 1971-1975
  • stanowisko: profesor zwyczajny
  • specjalność: językoznawstwo polskie i wschodniosłowiańskie, problematyka pograniczy językowych