Doktoranci

 

  mgr Mariusz Kaliciński

tytuł: magister filologii białoruskiej
stanowisko: doktorant
specjalność: literaturoznawstwo
kontakt: e-mail m.kalicinski@student.uw.edu.pl

     
     
     
  mgr Mateusz Kwiatkowski

tytuł: magister filologii białoruskiej
stanowisko: doktorant
specjalność: językoznawstwo

kontakt: e-mail: mj.kwiatkowsk2@student.uw.edu.pl