Mgr Maryla Chaustowicz

  • stopień naukowy: magister filologii białoruskiej
  • stanowisko: asystent
  • specjalność: językoznawstwo
  • funkcje dodatkowe:
  • dziedziny badań:
    • historia języka białoruskiego
  • publikacje: [więcej]