Wykłady otwarte

Materiały z wykładów otwartych wygłoszonych w ramach programu PIK Cykl zajęć prowadzonych przez ekspertów białoruskich (koordynator dr hab. R. Kaleta) będą stale dostępne tutaj.