Rok 2017

VII Międzynarodowy Kongres Badaczy Białorusi 15.09.2017 stoisko Katedry Białorutenistyki na VII Międzynarodowym Kongresie Badaczy Białorusi (PKiN w Warszawie), którego Katedra była współorganizatorem   Dr Volha Barysienka – wykłady gościnne W dniach 7-8.11.2017 Dr Volha Barysienka z Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego na zaproszenie Pracowni Glottodydaktyki Białorutenistycznej wygłosiła wykład gościnny i przeprowadziła zajęcia z języka białoruskiego z […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2015

  Zaproszenie na prezentację książki dr. Radosława Kalety pt. „Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa„   Otwarcie spotkania przez Prof. UW dr hab. Dorotę Urbanek, Prodziekana WLS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (fot. Angelika Peljak)   Podziękowania i słowo wstępne dr. Radosława Kalety (fot. Angelika Peljak)   Pokaz prezentacji multimedialnej (fot. Angelika Peljak)   Pracownicy i […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2014

Pracownicy i studenci Katedry Białorutenistyki podczas Wigilii Spotkanie z dr. Mariuszem Maszkiewiczem – Ambasadorem RP na Białorusi w latach 1998-2002, 10 marca 2014 r.

Kontynuuj czytanie

Rok 2013

Spotkanie z Walterem Stankiewiczem – wiceprezydentem Rady Białoruskiej Republiki Ludowej oraz jego żoną Joanne Ivy Stankievich, autorką książki „Living with a Scent of Danger”, 14 maja 2013 r.   Podczas spotkania   Kierownik Katedry Białorutenistyki prof. Nina Barszczewska wraz z gośćmi   *   *   *  Pracownicy Katedry podczas badań terenowych w Białowieży. Od lewej: dr Józef […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2012

24 stycznia 2012 r. – publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana Radosława Kalety. Od lewej: Radosław Kaleta, prof. dr hab. Wanda Zmarzer (prodziekan WLS), prof. UW dr hab. Nina Barszczewska(promotor), recenzenci: prof. dr hab. Larysa Pisarek i prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk   4 kwietnia 2012 r. Pałac Kazimierzowski. Promocja doktorska Pana dr. Radosława Kalety   4 kwietnia 2012 r. Pałac […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i historyczne” (55 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim) Konf_55

Kontynuuj czytanie

Rok 2010

Prezydent Lech Kaczyński nadaje tytuł profesora Panu Mikalajowi Khaustovichowi. Warszawa, Pałac Prezydencki, luty 2010 r.   Wręczenie tytułu profesora Panu Mikalajowi Khaustovichowi (drugi po lewej). Na fotografii: Prezydent Lech Kaczyński i grono profesorskie. Warszawa, Pałac Prezydencki, luty 2010 r.

Kontynuuj czytanie

Rok 2009

Spotkanie z poetką białoruską Valjaryną Kustawą (siedzi od prawej), 20 lutego 2009 r.   Studenci (od lewej): Michał Banasik, Malwina Korczak i doktoranci Olga Starastina i Radosław Kaleta po spotkaniu z Valjaryną Kustawą   *   *   * Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i historyczno-kulturowe Warszawa, 16–17 października 2009 r. Posiedzenie plenarne. Od lewej: prof. dr […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2008

Spotkanie pracowników i doktorantów Katedry Białorutenistyki z Panią Rektor prof. Swietłaną Sitnikową i Panią Prorektor prof. Aleną Dowhun z Mińskiego Państwowego Obwodowego Instytutu Podwyższenia Kwalifikacji i Reedukacji Kadr (25 marca 2008 r.)     Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski, prof. Swietłana Sitnikowa, prof. Alena Dowhun, prof. Mikołaj Timoszuk   Od lewej: prof. Aleksander Barszczewski, prof. Swietłana Sitnikowa, prof. Alena Dowhun   […]

Kontynuuj czytanie