Rok 2014

Pracownicy i studenci Katedry Białorutenistyki podczas Wigilii Spotkanie z dr. Mariuszem Maszkiewiczem – Ambasadorem RP na Białorusi w latach 1998-2002, 10 marca 2014 r.

Kontynuuj czytanie

Rok 2013

Spotkanie z Walterem Stankiewiczem – wiceprezydentem Rady Białoruskiej Republiki Ludowej oraz jego żoną Joanne Ivy Stankievich, autorką książki „Living with a Scent of Danger”, 14 maja 2013 r.   Podczas spotkania   Kierownik Katedry Białorutenistyki prof. Nina Barszczewska wraz z gośćmi   *   *   *  Pracownicy Katedry podczas badań terenowych w Białowieży. Od lewej: dr Józef […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2012

24 stycznia 2012 r. – publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana Radosława Kalety. Od lewej: Radosław Kaleta, prof. dr hab. Wanda Zmarzer (prodziekan WLS), prof. UW dr hab. Nina Barszczewska (promotor), recenzenci: prof. dr hab. Larysa Pisarek i prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk   4 kwietnia 2012 r. Pałac Kazimierzowski. Promocja doktorska Pana dr. Radosława Kalety   4 kwietnia 2012 […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i historyczne” (55 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim) Konf_55

Kontynuuj czytanie