Współpraca ze Słowacją

Dzięki staraniom prof. Viktorii Liashuk, prof. Radosława Kalety i dr Volhi Tratsiak na przełomie czerwca i lipca 2023 roku między UW a Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy została podpisana umowa o współpracy.

Kontynuuj czytanie

Międzynarodowa konferencja naukowa „Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie” Polsce i

1 i 2 czerwca w Katedrze Białorutenistyki UW odbyła się kolejna odsłona corocznej konferencji naukowej poświęconej językowi, literaturze i kulturze Białorusi. W tym roku wśród prelegentów byli goście z Polski, Białorusi, Słowacji, Czech, Wielkiej Brytanii i Litwy. Wyjątkowo swoje referaty mogli też wygłosić studenci – drugiego dnia konferencji pierwszy raz w historii została zorganizowana specjalna […]

Kontynuuj czytanie

Finał XXIX edycji Olimpiady Języka Białoruskiego

21 kwietnia w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej odbył się uroczysty finał XXIX edycji Olimpiady Języka Białoruskiego. Od samego początku istnienia Olimpiadę organizuje Katedra Białorutenistyki UW przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki.  W tym roku tematem przewodnim zawodów było życie i twórczość Alesia Barskiego. Podczas trzech etapów zawodów zostało wyłonionych 14 finalistów i 4 laureatów – […]

Kontynuuj czytanie

Wykład gościnny prof. Ilji Lemieszkina

19 kwietnia 2023 roku studenci Katedry Białorutenistyki mieli możliwość wysłuchać gościnnego wykładu w formie zdalnej Ilji Lemieszkina, który na co dzień wykłada na Uniwersytecie Karola. Podczas zajęć Pan Profesor opowiadał o Franciszku Skarynie, ale były to historię, których trudno szukać w tradycyjnych podręcznikach i opracowaniach naukowych!  

Kontynuuj czytanie

Cустрэча студэнтаў кафедры беларусістыкі з Аляксандрам Паршанковым

14 красавіка 2023 года адбылася сустрэча студэнтаў кафедры беларусістыкі з Аляксандрам Паршанковым, магістрам гісторыі, дактарантам філасоўскага факультэта Карлавага ўніверсітэта (Прага, Чэхія), стэпендыстам праграмы Erasmus.    Магістр А. Паршаноў займаецца даследаваннямi культуры Вялікага Княства Літоўскага XV-XVI стагоддзяў, вывучае спадчыну Францыска Скарыны. З’яўляецца  чалцом Каардынацыйнай рады Беларусі і грамадскім актывістам.  

Kontynuuj czytanie

„Aleś Bialacki – białoruski wojownik o wolność i laureat pokojowej Nagrody Nobla” 21.03.2023

Katedra Białorutenistyki UW dnia 21 marca 2023 r. (w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny) przeprowadziła spotkanie poświęcone założycielowi Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna” i laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla – Alesiowi Bialackiemu. W komitecie organizacyjnym oprócz pracowników KB byli prof. E. Smułkowa (b. kierownik KB i pierwsza ambasador na Białorusi) oraz red. W. Kalinouski z Radia Svaboda.

Kontynuuj czytanie

Językowe Targi Pracy

1-2 marca 2023 roku na Wydziale Lingwistyki Stosowanej odbyły się Językowe Targi Pracy. Udział w wydarzeniu wzięli zarówno studenci, jak i pracownicy Katedry Białorutenistyki UW.

Kontynuuj czytanie

Białoruskie dyktando 2023

21 lutego 2023 roku z okazji Dnia Języka Ojczystego w Katedrze Białorutenistyki UW odbyło się Białoruskie Dyktando.  Tekst dyktanda odczytała prof. UW dr hab. Nina Barszczewska. Po dyktandzie uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wysłuchania wykładu prof. dr hab. Jadwigi Kozłowskiej Dody nt. językowego obrazu świata Słowian. Relacja Białoruskiej Redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy.  

Kontynuuj czytanie