Rok 2014

Pracownicy i studenci Katedry Białorutenistyki podczas Wigilii Spotkanie z dr. Mariuszem Maszkiewiczem – Ambasadorem RP na Białorusi w latach 1998-2002, 10 marca 2014 r.

Kontynuuj czytanie

Rok 2013

Spotkanie z Walterem Stankiewiczem – wiceprezydentem Rady Białoruskiej Republiki Ludowej oraz jego żoną Joanne Ivy Stankievich, autorką książki „Living with a Scent of Danger”, 14 maja 2013 r.   Podczas spotkania   Kierownik Katedry Białorutenistyki prof. Nina Barszczewska wraz z gośćmi   *   *   *  Pracownicy Katedry podczas badań terenowych w Białowieży. Od lewej: dr Józef […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2012

24 stycznia 2012 r. – publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana Radosława Kalety. Od lewej: Radosław Kaleta, prof. dr hab. Wanda Zmarzer (prodziekan WLS), prof. UW dr hab. Nina Barszczewska (promotor), recenzenci: prof. dr hab. Larysa Pisarek i prof. UW dr hab. Mikołaj Timoszuk   4 kwietnia 2012 r. Pałac Kazimierzowski. Promocja doktorska Pana dr. Radosława Kalety   4 kwietnia 2012 […]

Kontynuuj czytanie

Rok 2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i historyczne” (55 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim) Konf_55

Kontynuuj czytanie

Rok 2010

Prezydent Lech Kaczyński nadaje tytuł profesora Panu Mikalajowi Khaustovichowi. Warszawa, Pałac Prezydencki, luty 2010 r.   Wręczenie tytułu profesora Panu Mikalajowi Khaustovichowi (drugi po lewej). Na fotografii: Prezydent Lech Kaczyński i grono profesorskie. Warszawa, Pałac Prezydencki, luty 2010 r.

Kontynuuj czytanie