Ukończenie studiów

Strona tytułowa pracy magisterskiej / licencjackiej [pobierz]  

  (data aktualizacji 10.06.2020 r.)   

                               

Szczegółowe Zasady Studiowania na WLS od 1.01.2018 r. [pobierz]

                                                

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia [pobierz]

Dyplomowanie na studiach I stopnia. Załączniki [pobierz]

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia [pobierz]

Dyplomowanie na studiach I stopnia. Załączniki [pobierz]

 

 

Praca dyplomowa

 

Ukończenie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

Pisma dotyczące uregulowania sytuacji osób, które nie ukończyły jeszcze jednolitych studiów magisterskich: