Ukończenie studiów

Prace dyplomowe w Katedrze Białorutenistyki składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Instrukcje składania pracy dyplomowej w APD [pobierz]

(data aktualizacji: maj 2020 r.)

 

Zagadnienia egzaminacyjne: Językoznawstwo_I_stopień  [pobierz]

Zagadnienia egzaminacyjne: Literaturoznawstwo_I_stopień [pobierz]

Zagadnienia egzaminacyjne: Językoznawstwo_II_stopień [pobierz]

Zagadnienia egzaminacyjne: Literaturoznawstwo_II_stopień [pobierz]

(data aktualizacji 25.01.2024 r.)

 

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia [pobierz]

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia [pobierz]

Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych [pobierz]

 

Strona tytułowa pracy magisterskiej / licencjackiej [pobierz]

  (data aktualizacji 13.06.2022 r.)   

                               

 

 

 

 

 

 

ARCHIWALNE DOKUMENTY

 

Szczegółowe Zasady Studiowania na WLS od 1.01.2018 r. [pobierz]

                                                

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia [pobierz]

Dyplomowanie na studiach I stopnia. Załączniki [pobierz]

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia [pobierz]

Dyplomowanie na studiach I stopnia. Załączniki [pobierz]

 

 

Praca dyplomowa

 

Ukończenie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

Pisma dotyczące uregulowania sytuacji osób, które nie ukończyły jeszcze jednolitych studiów magisterskich: