Ukończenie studiów

                                        Szczegółowe Zasady Studiowania na WLS od 1.01.2018 r. [pobierz]

                                                

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia [pobierz]

Dyplomowanie na studiach I stopnia. Załączniki [pobierz]

Zasady dyplomowania na studiach II stopnia [pobierz]

Dyplomowanie na studiach I stopnia. Załączniki [pobierz]

 

 

Praca dyplomowa

 

Ukończenie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

Pisma dotyczące uregulowania sytuacji osób, które nie ukończyły jeszcze jednolitych studiów magisterskich: