Mgr Iryna Aheyeva

 • stopień naukowy: magister filologii białoruskiej
 • stanowisko: wykładowca
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  •  
 • dziedziny badań:
  • historia literatury białoruskiej
  • współczesna literatura białoruska
 • publikacje: [więcej]