Mgr Iryna Aheyeva

 • stopień naukowy: magister filologii białoruskiej
 • stanowisko: wykładowca
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • koordynator programu MOST
  • pełnomocnik ds. USOS
  • asystent przewodniczącej ds. programowych Olimpiady Języka Białoruskiego w Polsce
 • dziedziny badań:
  • historia literatury białoruskiej
  • współczesna literatura białoruska
 • publikacje: [więcej]
 • kontakt:
  • e-mail: iryna_aheyeva@uw.edu.pl