Uniwersytet Warszawski gra dla WOŚP!

Szanowni Państwo,  Uniwersytet Warszawski po raz pierwszy na poziomie centralnym gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! W ramach aukcji wystawiamy m.in. współprowadzenie audycji na antenie Radia Kampus, zwiedzanie zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej czy prywatny koncert jednego z naszych chórów. Łącznie wszystkich licytacji jest pięć.  Zachęcam Państwa do udostępnienia na fanpage’u jednostki posta z fanpage’a UW, […]

Kontynuuj czytanie

O postępowaniu w sprawach dotyczących toku studiów

Szanowni Państwo, Od dnia 30.10.2018 r. wszystkie sprawy dotyczące toku studiów studenci zobowiązani są załatwiać w Dziekanacie ds Studenckich w Sekcji Katedry Białorutenistyki w pokoju 433, nr tel. (22) 55-34-290. Wszelką korespondencję dotyczącą spraw studenckich należy wysyłać na adres student.kb@uw.edu.pl. Przyjęcia interesantów: poniedziałek-czwartek w godzinach 10.00-14.00.

Kontynuuj czytanie

Konsultacje w sprawie ustawy 2.0

Szanowni Państwo,  w dn. 6 i 7 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się otwarte spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności UW: studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci. Na spotkania obowiązuje rejestracja. 

Kontynuuj czytanie