O postępowaniu w sprawach dotyczących toku studiów

Szanowni Państwo, Od dnia 30.10.2018 r. wszystkie sprawy dotyczące toku studiów studenci zobowiązani są załatwiać w Dziekanacie ds Studenckich w Sekcji Katedry Białorutenistyki w pokoju 433, nr tel. (22) 55-34-290. Wszelką korespondencję dotyczącą spraw studenckich należy wysyłać na adres student.kb@uw.edu.pl. Przyjęcia interesantów: poniedziałek-czwartek w godzinach 10.00-14.00.

Kontynuuj czytanie

Konsultacje w sprawie ustawy 2.0

Szanowni Państwo,  w dn. 6 i 7 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się otwarte spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności UW: studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci. Na spotkania obowiązuje rejestracja. 

Kontynuuj czytanie

NOWY MODUŁ PŁATNOŚCI

Szanowni Państwo, w związku z planowanym wdrożeniem w dniu 19 września br. nowego modułu płatności (USP-FK) w USOS, zwracam się z uprzejmą prośbę o rozpowszechnienie wśród studentów załączonego komunikatu.

Kontynuuj czytanie