NOWY MODUŁ PŁATNOŚCI

Szanowni Państwo, w związku z planowanym wdrożeniem w dniu 19 września br. nowego modułu płatności (USP-FK) w USOS, zwracam się z uprzejmą prośbę o rozpowszechnienie wśród studentów załączonego komunikatu.

Kontynuuj czytanie

WAŻNA ZMIANA W USOS

Od dnia 19 września zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych studentów, na które regulują zobowiązanie wobec UW. Dotychczasowe numery nie będą już aktywne.  Nowe numery będą widoczne dla studentów w systemie USOSweb od dnia 19 września br. po godzinie 18.00.   W dniach 18 – 19 września br. prosimy nie dokonywać opłat wobec UW na dotychczasowe indywidualne rachunki […]

Kontynuuj czytanie

Dołącz do oficjalnej grupy studentów UW!

Wszystkich studentów Katedry Białorutenistyki, a w szczególności przyszłych studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów UW na Facebooku.    www.facebook.com/groups/UWstudenci   Powstająca platforma to kanał komunikacji dla społeczności Uniwersytetu, a jej celem jest wymiana informacji o wszystkim, co dotyczy studiowania na UW. To właśnie tu uzyskasz prawidłowe i w pełni […]

Kontynuuj czytanie