Odwołane zajęcia / dyżury

W dniu 17 stycznia 2019 r. Mikałaj Chaustowicz, Iryna Aheyeva, Anna Siwirska odwołują swoje zajęcia i dyżury. 
 
W dniu 8 stycznia 2019 r. dr A. Rędzioch-Korkuz odwołuje swoje zajęcia i dyżur. 
 
W dniach 27 – 30 listopada dr Anna Rędzioch-Korkuz i dr Volha Tratsiak przebywają na wyjeździe ze studentami w Grodnie.
 
W dniu 7 grudnia 2018 r. dr Anna Rędzioch-Korkuz odwołuje swoje zajęcia ze względu na wyjazd na konferencję.
 
W dniu 7 grudnia 2018 r. dr Volha Tratsiak odwołuje swoje zajęcia ze względu na wyjazd na konferencję.