Akademiki

Szczegółowe informacje na temat zakwaterowania w akademikach są dostępne na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej.

 

 

 

ARCHIWALNE WPISY

07.06.2018 r.

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2018/2019

[pobierz plik]

Informacja dla kandydatów o sposobie ubiegania się o miejsce w Domach Studenta

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta wraz z załącznikami dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia należy dostarczyć w ciągu 10 dni od złożenia dokumentów wymaganych w czasie rekrutacji. Wniosek należy złożyć do Komisji Stypendialnej bezpośrednio lub za pośrednictwem Sekretariatu.

  • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta [pobierz plik]
  • Regulamin Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz plik]

 

  • Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2017/2018 [pobierz plik]

 

Informacja dla studentów wyższych lat studiów o sposobie ubiegania się o miejsce w DS

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta dla studentów wyższych lat studiów należy wypełnić poprzez własne konto w USOSweb, zatwierdzić, wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć do Komisji Stypendialnej bezpośrednio.

 

Kryteria przyznawania miejsc w DS

O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje sytuacja materialna w rodzinie studenta, odległość Uczelni od miejsca zamieszkania oraz okoliczności dodatkowe takie jak zamieszkanie w poprzednim roku akademickim w Domu Studenta UW, sieroctwo, półsieroctwo bądź samotne wychowywanie dziecka przez studenta.

Trudną sytuację materialną ustala się na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Załącznikach nr 1 i 2 Regulaminu.

Odległość oblicza się na podstawie wydruku z serwisu Google Maps (lub równoważnego) przedstawiającego trasę między miejscem zamieszkania, a adresem ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa z uwzględnieniem rzeczywistych szlaków komunikacyjnych.

 

Studenci niepełnosprawni

Każdy student będzie mógł złożyć wniosek z puli dla osób niepełnosprawnych. Wnioski rozpatrywać będzie Komisja Kwaterunkowa BON, odwołania rozpatrywać będzie Kierownik BON. Ranking osób, którym przyznano miejsce z puli BON tworzony będzie z wyłączeniem Załącznika nr 4 do Regulaminu. Decyzje Komisji Kwaterunkowej BON tworzone będą indywidualnie dla każdego studenta.

 

Studenci obcokrajowcy

Studenci cudzoziemcy ubiegający się o miejsce w Domu Studenta nie muszą dołączać do wniosku dokumentów potwierdzających sytuację materialną. Studenci pierwszego roku składają wnioski w wersji papierowej, studenci wyższych lat studiów przez konto w USOSweb.

Studenci, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, w szczególności jako Stypendyści Rządu Polskiego, Stypendyści Strony Wysyłającej, Stypendyści Uniwersytetu Warszawskiego otrzymują skierowania do zamieszkania w Domu Studenta w Biurze Spraw Studenckich.