Dyżury pracowników

DYŻURY PRACOWNIKÓW KATEDRY BIAŁORUTENISTYKI

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 [pobierz]

mgr Iryna Aheyeva wtorek 13.45-15.15 pok. 427
prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz czwartek 10.00-11.30 pok. 432
mgr Maryla Chaustowicz środa 10.00-11.30 pok. 409
dr Katarzyna Drozd wtorek 13.30-15.00 pok. 409
dr Jadwiga Gracla wtorek 13.45-15.15 pok. 409
dr hab. Radosław Kaleta (tel. 55-34-244) wtorek 11.45-13.15 pok. 414
mgr Anna Siwirska środa 13.30-15.00 pok. 219
dr Volha Tratsiak środa 10.15-11.45 pok. 427

 

 

 

URLOPY PRACOWNIKÓW