Dyżury pracowników

DYŻURY PRACOWNIKÓW KATEDRY BIAŁORUTENISTYKI

w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

mgr Iryna Aheyeva środa 13:45 – 15:15 pok. 219
prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz wtorek

czwartek

10:00 – 10:30

12:00 – 13:00

pok. 432
mgr Maryla Chaustowicz poniedziałek 12:00 – 13:30 pok. 219
dr Katarzyna Drozd poniedziałek 8:30 – 10:00 pok. 409
dr Jadwiga Gracla poniedziałek

wtorek

15:15 – 16:15

17:00 – 17:45

pok. 409
dr Anna Rędzioch-Korkuz wtorek 8:30 – 10:00 pok. 427
mgr Anna Siwirska czwartek 10:15 – 11:45 pok. 219
dr Volha Tratsiak wtorek

piątek

10:00 – 12:00

12:00 – 13:30

pok. 414

pok. 427

 

DYŻURY PRACOWNIKÓW KATEDRY BIAŁORUTENISTYKI

w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

(sesja egzaminacyjna)

prof. UW dr hab. Nina Barszczewska Wtorek 11.00 – 12.30 pok. 414

tel. 55-34-244

prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz Wtorek 11.00 – 12.30 pok. 432

tel. 55-34-283

dr Anna Demianiuk 13.06.2018 – 11:30-13:00

18.06.2018 – 9:00- 10:30

25.06.2018 – 9:00- 10:30

pok. 406

tel. 55-34-283

dr Katarzyna Drozd Wtorek 10.15 – 11.45 pok. 406

tel. 55-35-283

dr Jadwiga Gracla 12.06.2018 – 10.00-13.00

18.06.2018 – 11.30-13.30

19.06.2018 – 11.30-13.30

pok. 406

tel. 55-35-283

dr Radosław Kaleta 13.06.2018 – 10.15-11.45

20.06.2018 – 10.15-11.45

27.06.2018 – 10.15-11.45

 

pok. 219
mgr Volha Tratsiak Środa 10.00 – 11.30 pok. 407

tel. 55-34-283

dr Anna Rędzioch-Korkuz 15.06.2018 – 10.00-11.30

19 i 26.06.2018 – 12.00-13.30

pok. 407

tel. 55-34-283

 

DYŻURY PRACOWNIKÓW KATEDRY BIAŁORUTENISTYKI

w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

prof. UW dr hab. Nina Barszczewska czwartek 11:45 – 13:15

pok. 414

tel. 55-34-244

prof. dr hab. Mikalaj Chaustowicz wtorek 12:00 – 12:30

czwartek 10:00–12:00

pok. 432

tel. 55-34-283

dr Anna Demianiuk poniedziałek 8:30–10:00

pok. 406

tel. 55-34-283

dr Katarzyna Drozd wtorek 11:45 – 13:15

pok. 407

tel. 55-35-283

dr Jadwiga Gracla poniedziałek 17:00–18:00

czwartek 17:00–18:00

pok. 406

tel. 55-35-283

dr Radosław Kaleta środa 13:00-14:30

pok. 219

tel. 55-34-283

dr Anna Rędzioch-Korkuz piątek 13:45-15:15

pok. 407

tel. 55-34-283

dr Volha Tratsiak piątek 12.00 – 13.30

pok. 407

tel. 55-34-283

 

URLOPY PRACOWNIKÓW

   
prof. UW dr hab. Nina Barszczewska  02.07-17.08.2018
prof. zw. dr hab. Mikalaj Chaustowicz  09.07-27.08.2018
dr Anna Demianiuk  16.07-31.08.2018; 04.09-25.09.2018
dr Katarzyna Drozd  30.07-26.08.2018; 03.09-07.09.2018
dr Jadwiga Gracla  30.07-26.08.2018; 03.09-07.09.2018
dr Radosław Kaleta  04.07-31.08.2018
 dr Anna Rędzioch-Korkuz  25.07-22.08.2018
dr Volha Tratsiak 03.07-24.07.2018; 01.08-31.08.2018