Barszczewski Aleksander

Prof. zw. dr hab. Aleksander Barszczewski (2.11.1930-27.3.2022)

 • tytuł naukowy: profesor nauk humanistycznych
 • stanowisko: profesor zwyczajny
 • specjalność: literaturoznawstwo
 • funkcje dodatkowe:
  • Kierownik Katedry w latach 1975-2004
  • Członek Związku Literatów Polskich od 1971
  • Członek Związku Pisarzy Białoruskich od 2002
  • Członek Międzynarodowego Pen Clubu od 2002
  • Członek rzeczywisty Międzynarodowej Akademii Nauk Eurazja
 • dziedziny badań:
  • historia literatury białoruskiej
  • folklor białoruski
  • polsko-białoruskie związki literackie
  • białoruski ruch literacki w Polsce
  • białoruska literatura emigracyjna
 • publikacje: [więcej]
 • Siwek, B. (2020). Aleksander Barszczewski: uczony i poeta (W 90. rocznicę urodzin). Przegląd Wschodnioeuropejski, 1, 209-218. Zob. też 90-lecie prof. A. Barszczewskiego