Zaproszenie na szkolenie online na temat procesu obsługi PBN dla pracowników WLS

1.       Obowiązkiem każdego pracownika jest wprowadzanie do PBN na bieżąco danych związanych z własną działalnością publikacyjną.  2.       Przekazywanie swoich danych do logowania innym osobom jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. 3.       Kontrolę nad wypełnianiem przez pracowników obowiązku wprowadzania danych do PBN sprawują kierownicy poszczególnych jednostek. 4.       Nadzór nad wypełnieniem obowiązku sprawozdawczości publikacyjnej pracowników WLS sprawuje Prodziekan ds. naukowych. 5.       Wsparcie pracowników […]

Kontynuuj czytanie

Program Edukacja – wyjazdy pracowników do Norwegii

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia; University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences […]

Kontynuuj czytanie

Szkolenia dydaktyczne online dla wykładowców

Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w szkoleniach online, których celem jest rozwijanie kompetencji dydaktycznych, również w zakresie nauczania na odległość. Kursy są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. Najbliższe szkolenia odbędą się na początku maja.

Kontynuuj czytanie