„Odkrywając Białoruś…”

Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się monografia zbiorowa, która została przygotowana z okazji 65-lecia białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Książka pt.  „Odkrywając Białoruś…” prezentuje mało znane fakty z historii Katedry Filologii Białoruskiej oraz jej aktualne osiągnięcia dydaktyczno-naukowe i kierunki rozwoju. Oprócz tekstów jubileuszowych książka zawiera artykuły polskich i białoruskich naukowców poruszających kwestie socjolingwistyczne, antropologiczne, leksykologiczne, słowotwórcze, […]

Kontynuuj czytanie

Fonetyczno-graficzna adaptacja zapożyczeń w języku białoruskim

Źmicier Sauka, Fonetyczno-graficzna adaptacja zapożyczeń w języku białoruskim = Зьміцер Саўка, Фанэтычна-графічная адаптацыя запазычаньняў у беларускай мове, red. N. Barszczewska, R. Kaleta, Warszawa 2021, ss. 394, ISBN 978-83-60951-34-7. Rozmowę poświęconą książce i jej autorowi można odsłuchać [tu]  

Kontynuuj czytanie

Język białoruski wyd. 2

Język białoruski (poziom podstawowy i średnio zaawansowany). Z odpowiedziami do ćwiczeń T. Jasińska-Socha przy współpracy T. Chylak-Schroeder i J. Głuszkowskiej Babickiej, pod red. R. Kalety   oprawa miękka s. 405 ISBN 978-83-60951-30-9 Warszawa 2020 Wydanie II (zamów wyd. I)

Kontynuuj czytanie