Język białoruski wyd. 2

Język białoruski (poziom podstawowy i średnio zaawansowany). Z odpowiedziami do ćwiczeń T. Jasińska-Socha przy współpracy T. Chylak-Schroeder i J. Głuszkowskiej Babickiej, pod red. R. Kalety   oprawa miękka s. 405 ISBN 978-83-60951-30-9 Warszawa 2020 Wydanie II (zamów wyd. I)

Kontynuuj czytanie

Błędologia w glottodydaktyce białorutenistycznej

Radosław Kaleta oprawa miękka s. 368 ISBN 978-83-60951-27-9 Warszawa 2018 Formularz zamówienia książki [pobierz]  Spis treści [pobierz] Streszczenie [pobierz] Інфармацыя па-беларуску [спампуй] Recenzje książki: І.І. Караткевіч, „Беларуская лінгвістыка” 2020, вып. 84, s. 153. J. Kozłowska-Doda, „Acta Polono-Ruthenica” XXVI/2, s. 196-200.

Kontynuuj czytanie