PRACOWNIA GLOTTODYDAKTYKI BIAŁORUTENISTYCZNEJ POLECA

Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej zaprasza we wtorek 28.11 do s. 204 na g. 10.15 na spotkanie autorskie i prezentację nowego podręcznika do nauki języka białoruskiego dla Polaków (T. Jasińska-Socha przy współpracy T. Chylak-Schroeder i J. Głuszkowskiej-Babickiej, Język białoruski (poziom podstawowy i średnio zaawansowany), pod red. R. Kalety, Warszawa 2017. Прапанаваны падручнік прызначаны для студэнтаў гуманітарных факультэтаў ВНУ, […]

Kontynuuj czytanie