Komisja stypendialna

SKŁAD KOMISJI STYPENDIALNEJ

Klaudia Stachniak (II rok I stopień) – przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Maria Artowicz (I rok I stopień) – wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej

Angelika Peljak -Łapińska (II rok II st.) – członek Komisji Stypendialnej

Mikołaj Kostrzeń (III rok I stopień) – członek Komisji Stypendialnej

dr Anna Demianiuk – opiekun Komisji

mgr Janina Jastrzębska – pracownik administracyjny
Kontakt do Komisji Stypendialnej: a.demianiuk@uw.edu.pl