Stypendium socjalne

Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne
 
Wnioski o stypendia składane są za pośrednictwem USOSweb.
Więcej informacji na temat wsparcia finansowego dla studentów znajduje się na stronach Biura ds. Pomocy Materialnej (www.bpm.uw.edu.pl) oraz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (www.bon.uw.edu.pl).