Komisja stypendialna

 Na Wydziale Lingwistyki Stosowanej działa komisja stypendialna ds. stypendiów socjalnych w następującym składzie:
1) spośród pracowników:
a) mgr Justyna Krupa – przewodnicząca Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Socjalnego, koordynator ds. stypendialnych,
b) mgr Monika Marcinkowska – koordynator ds. stypendialnych,
c) mgr Aneta Rębała – koordynator ds. stypendialnych;
2) spośród studentów:
a) Izabella Bednarz,
b) Kamil Janczak,
c) Lidia Jastrzębska,
d) Rafał Jastrzębski,
e) Emil Sawicki,
f) Maria Siemierzewicz – przedstawiciel studentów Katedry Białorutenistyki.

Pytania związane z procedurą wnioskowania o stypendium socjalne proszę kierować do członków Komisji Stypendialnej.

Wnioski o stypendia socjalne (zapomogi, miejsca w akademiku etc.) studenci KB składają w dziekanacie ds. studenckich sekcja KB, IV p., pok. 433.