Komisja Rekrutacyjna

Skład Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019:

Przewodniczący:  dr Jadwiga Gracla
Sekretarz: dr Katarzyna Drozd
Członekdr Anna Rędzioch-Korkuz, Jan Wieczorek (przedstawiciel studentów)

Kontakt:

Katedra Białorutenistyki
ul. Szturmowa 4, pok. 406 (IV piętro)
Tel. 22 55 34 283
e-mail: katarzyna.drozd@uw.edu.pl