Jubileuszowy 30. finał Olimpiady Języka Białoruskiego

19 kwietnia 2024 r. w Katedrze Białorutenistyki odbył się jubileuszowy 30.

finał Olimpiady Języka Białoruskiego. Wydarzenie uświetnił wykład gościa specjalnego Uladzimira Arloua, którego twórczość była też tematem przewodnim tegorocznych zawodów.
Po części oficjalnej i wręczeniu nagród laureaci i finaliści udali się na wycieczkę po naszym Uniwersytecie!