Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie”

25 i 26 marca 2024 roku w Katedrze Białorutenistyki odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie”.

Obrady były prowadzone w sekcji językoznawczej i literaturoznawczej. Została też zorganizowana specjalna sekcja studencko-doktorancka! Dziękujemy wszystkim za obecność!