program Konferencji Wydziałowej

Zachęcamy  do zapoznania się z programem II Interdyscyplinarnej Konferencji Wydziału Lingwistyki Stosowanej, podczas której poruszane będą także zagadnienia białorutenistyczne.