Program konferencji „Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji „Język, literatura i kultura Białorusi w Polsce i na świecie” organizowanej przez Katedrę Białorutenistyki 25 i 26 marca 2024 r.

[PROGRAM]