Rok 2018

I Białoruskie Dyktando na UW

Reportaż wraz ze zdjęciami dostępny jest na stronie Redakcji Białoruskiej Polskiego Radia (21 lutego – 8 marca 2018 r.) [zobacz]

Zwycięzcy I Białoruskiego dyktanda na UW [zobacz]

*   *   *

Olimpiada Języka Białoruskiego

Reportaż wraz ze zdjęciami z centralnego etapu olimpiady języka białoruskiego w Bielsku Podlaskim dostępny jest na stronie Redakcji Białoruskiej Polskiego Radia (23 marca 2018 r.) [zobacz]

Wręczenie nagród [zobacz]

*   *   *

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki literackie, historyczno-kulturowe i językowe (Warszawa, 16-17 marca 2018 r.) [więcej zdjęć]

This slideshow requires JavaScript.

 

*   *   *

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europa Wschodnia w dyskursie naukowym (Warszawa, 10 maja 2018 r.) 

Redakcja Białoruska Polskiego Radia przygotowała reportaż o konferencji Europa Wschodnia w dyskursie naukowym [zobacz]

*   *   *

Kultura Białoruska w Panoramie IV

Redakcja Białoruska Polskiego Radia przygotowała reportaż o wydarzeniu Kultura Białoruska w Panoramie IV (19 maja 2018 r.) [zobacz]

*   *   *

Konferencja Naukowa Białoruś – teksty i konteksty (Warszawa, 25 maja 2018 r.) 

Redakcja Białoruska Polskiego Radia dla Zagranicy udostępniła reportaż na temat konferencji Białoruś – teksty i konteksty [zobacz].

*   *   *

Odebranie dyplomu doktorskiego dr Volhy Tratsiak (06 czerwca 2018 r.)

 

*   *   *

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Białorusko-polskie związki językowe, literackie i historyczno-kulturowe. Z okazji 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (Міжнародная навуковая канферэнцыя Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя і гісторыка-культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча, Mińsk, 21-23 czerwca 2018 r. (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Wydział Filologiczny, Narodowa Akademia Nauk Białorusi).

Materiał Radia Svaboda [zobacz]

Zdjęcia opublikowane w: Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча : зб. арт. па матэрыялах міжнар. навук. канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: І. Э. Багдановіч (гал. рэд.) [і інш.] ; пад рэд. І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай, БДУ, Мінск 2018, 439 с.

This slideshow requires JavaScript.

 

Otwarcie konferencji na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Na zdjęciach Iryna Bahdanowicz (współorganizator konferencji), prodziekan Wydziału Filologicznego, nowo przybyły ambasador RP Artur Michalski, prof. Elżbieta Smułkowa (pierwsza ambasador RP na Białorusi), Aleś Susza (przewodniczący Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów), profesor Aleksander Łukaszaniec. Relacja na stronie ambasady RP [zobacz]

This slideshow requires JavaScript.

 

Okrągły stół poświęcony prof. Antoninie Obrębskiej-Jabłońskiej (twórczyni polskiej białorutenistyki i pierwszej Kierownik Katedry Filologii Białoruskiej UW) – Narodowa Akademia Nauk Białorusi. Na zdjęciach m.in. dyrektor Instytutu Językoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Białorusi Ihar Kapyłou, prof. Hienadź Cychun, prof. Elżbieta Smułkowa, prof. Anna Engelking (PAN), prof. Helena Głogowska, dr Radosław Kaleta (KB UW)

This slideshow requires JavaScript.

 

Uczestnicy konferencji (m.in. dr K. Drozd, mgr A. Siwirska, dr R. Kaleta z KB UW) śladami Mickiewicza w Zaosiu

This slideshow requires JavaScript.

 

Uczestnicy konferencji śladami Mickiewicza (Nowogródek, jezioro Świteź)

This slideshow requires JavaScript.