Olimpiada języka białoruskiego

W 26. Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka białoruskiego w 2020 r. zorganizowanej przez Katedrę Białorutenistyki UW było 25 finalistów. Uczestnicy otrzymali także nagrody i dyplomy z Ambasady i Centrum Kulturalnego Białorusi w Polsce (zob. http://poland.mfa.gov.by/pl/embassy/news/ca89322975e9a32f.html oraz http://poland.mfa.gov.by/be/embassy/news/d094210f8dff6693.html).