Zajęcia w formie zdalnej

Szanowni Państwo!
W semestrze zimowym 2020/21 wszystkie zajęcia na kierunku „filologia białoruska z językiem angielskim” są prowadzone w formie zdalnej. Szczegóły dotyczące organizacji poszczególnych zajęć studenci otrzymają od prowadzących na swoje adresy mailowe w domenie uniwersyteckiej. Informacje o wykorzystywanych narzędziach do prowadzenia zajęć i odbywania dyżurów w formie zdalnej zostaną także umieszczone na stronie kb.uw.edu.pl